Dengan Jimat Penglaris Dagang Agar Dagangan Laris

Jimat Penglaris Dagang ini disamakan dengan ritual spesial supaya kesempurnaan daya yang dikandungnya bertambah satu tingkat lebih tinggi dari umumnya mustika yang lain. Mustika ini di isi daya supranatural yang dipunyai oleh beliau. Sistem ritual yang dikerjakan mencakup pembacaan asma’-asma’ serta do’a spesial supaya daya yang ada pada Mustika Penglaris Dagang bisa terkunci hingga dapat… Continue reading Dengan Jimat Penglaris Dagang Agar Dagangan Laris